About Us

Teater Spera 


Teater Spera är en fri teatergrupp som har sitt säte i Västra Götalandsregionen och är baserade på Tjörn. Vi startade 2012 i Östergötland och har även varit verksam i Örebro.


Vårt fokus är nyskapande scenkonstverk med kropp, röst och text som växer ur process och koncept. Syftet är att skapa verk och projekt som är en del av samtidens kultur, där vi vill vara med och berika landsbygd som stad. Vi lägger stor vikt på samarbeten och samverkan med andra kulturaktörer.

Scenkonstnärer 

Teater Spera består av tre scenonkonstnärer som besitter kunskap och kompetens inom skådespel, regi, dramatik, scenografi, rörlig bild och producent-uppdrag. 

Frida Brandt


Sandra Saied


Sebastian Wihlstrand