Projects

Projekt & Verk 

Projekt Elefanter 

Projekt Elefanter är ett undersökande av likheter mellan flockdjuren elefant och människa. Vi hamnar i kontextförflyttning där maktstrkturerna inkludering och exkludering blir centrala. Vi möts i ett inplastat rum, där du blir en del av föreställningen.

 

"En interaktiv föreställning som väcker frågor om hur jag påverkas av människor runt omkring mig."

 

Nya blickar/kroppNya blickar/Kropp är en scenkonstföreställning som berör temat objektifiering och ägande.  Vad kan objektifiering vara och på vilket sätt utsätts och påverkas vi av det i vår samtid? En filterlös föreställning där alla defekter och brister får existera. Föreställningen spelas enbart på gallerier och ateljeér.  


“En föreställning som väckte minnen från ungdomens utsatthet.”


"Handlingen manar till eftertanke kring en av vår tids största frågor - vilka är vi?"Sammanflätade element

Scenkonstföreställningen "Man och rike" berör ämnet sexuellt våld i krig och rätten till sin egen kropp. Man och rike har skapats utifrån ett tvärkonstprojekt "Sammanflätade element" där konst och scenkonst möttes. Avstamp togs utifrån Nancy Speros utställning på Nordiska Akvarellmuseet hösten 2019. Utställningen speglade konflikter mellan våld, kamp och feminism, om ägande av rum, plats och kropp. För att fånga upp tider av kamp kring utanförskap och rädsla. 

 


"Denna föreställning skulle vara bra för gymnasiet eller för alla som inte fattat att kvinnors rättigheter hela tiden kränks."

GTA- next level 

GTA-next level är en scenkonstföreställning som handlar om grabbighetens inre och yttre konflikt. Vad innebär det att vara ung man idag och hur på vilket sätt tar det sig uttryck? 

En interaktiv föreställning där vi undersöker nästa nivå av det kritikerosade, men också kontroverisella spelet GTA. När blir den fiktiva världen vår "riktiga värld"?